Kings modellllerler 1 43 1953 Ferrari 166 Buenos Aires GP Onofre Marimon
Kings modellllerler 1 43 1953 Ferrari 500 F2 Bordeaux GP Giuseppe Farina
Kings modellllerler 1 43 1955 Lancia -Ferrari D50 Avon Trophy Castle Combe Hawthorn
Kibri 9807 HO Fratelli Factory byggnad Kit